Angels 4ever

anjeličkovia vždy boli,sú a aj budú

anjelský portál

Anjelský portál

Anjeli sú - ako je známe z mnohých literárnych zdrojov, či samotnej Biblie – éterické bytosti, ktoré sa zjavujú v podobe krásnych ľudí a obvykle ich sprevádza nejaký energetický prejav (žiara, svetlo, oheň). Slovo anjel pochádza z latinčiny - zo slova angelus. To zasa pochádza z géckeho ἄγγελος (ángelos), znamenajúce posol.

Anjeli vibrujú na vyšších frekvenciách. Sú prostredníkmi medzi najvyššou bytosťou a pozemskými bytosťami. Podľa ich hierarchického zaradenia majú rôzne vlastnosti a kvality a podľa toho pôsobia na rôznych úrovniach ľudských, pozemských alebo globálnych sfér.
Existujú v rôznych formách a sprevádzajú nás ako neviditeľní spoločníci, pomocníci a ochrancovia. Slúžia najvyššiemu univerzálnemu plánu, ale rozhodne nie samoúčelným zámerom.

Každý človek má svojho „anjela strážneho“ v niektorých prípadoch aj viacerých. Môžeme ich vnímať prostredníctvom svojho „vnútorného hlasu“ a tí citlivejší z nás, ktorých zmysly sú mimoriadne vyvinuté ich môžu cítiť a vidieť ich vibrácie. Niekedy sa môže stať, že sa anjeli zjavia v ľudskej podobe, ak je to nevyhnutné z hľadiska splnenia ich úlohy či poslania. Aj v tomto prípade sa berie ohľad na zrelosť alebo stupeň vývoja každého človeka. Posledné, čo si tieto bytosti želajú je niekoho znepokojiť či vystrašiť, a preto sa to deje len za akceptácie oboch strán. Tieto bytosti zasahujú len v prípade, ak sú o pomoc priamo požiadané alebo je to nevyhnutné pre záchranu ľudského života a zároveň v súlade s jeho vyšším JA.